Department of Sociology


2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Çevrimiçi Dersler Hakkında

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Sosyoloji Bölümü çevrimiçi lisans
ve lisanüstü ders listeleri aşağıdaki gibidir. Çevrimiçi derslerin
sınavlarının dersin hocasının tercihine göre yüzyüze yapılma izni
vardır. Derslere dair düzenlemeler her bir dersin hocası tarafından
sizlere dönem başında iletilecektir.

Aşağıdaki dersler dışındaki derslerimiz yüz yüze yapılacaktır.
Dolayısıyla, yüzyüze yapılacak  dersleri alacak öğrencilerimizin
Ankara'da bulunmaları gerekmektedir. Yüz yüze yapılması öngörülen
derslerde YÖK mevzuatına ve üniversitemizin almış olduğu "2021-2022
Akademik Yılı Güz Dönemi İşleyiş Usul ve Esasları - 1" başlıklı
duyurusuna uygun şekilde karma ders işleme yöntemleri
kullanılabilecektir. Bu yöntemlere dair düzenlemeler de her bir dersin
hocası tarafından yine dönem başında sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca
salgının seyrine ve COVID-19 vakalarının durumuna göre bu derslerin
çevrim içi devam ettirilme zorunluluğu söz konusu olabilecektir.

Sosyoloji Bölümü Çevirimiçi Ders Listesi

Lisans:
SOC 101 Introduction to Sociology I
SOC 121 Research in Sociology I
SOC 131 Introduction to Anthropology I
SOC 203 Urban Sociology
SOC 305 Sociology of Family
SOC 109 Introduction to Sociology (PSY)
SOC 425 State and Society in Turkey

Lisansüstü:
SOC 507 Research Methods and Ethical Issues in Social Research
SOC 529 Migration and Ethnicity in Eurasian Societies
SOC 531 Sociological and Political Issues on Turkey
SOC 533 Gender Issues in Class and Patriarchy
SOC 542 Qualitative Research