Department of Sociology


Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu VI.

Merhum hocamız Hasan Ünal Nalbantoğlu anısına bölümümüzce düzenlenen sempozyumların 6.'sı 5-7 Nisan tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

 

Sempozyum Programı:


5.4.2017 Çarşamba 13:00-15:00 (KKM-D Salonu) | Yapay Zekâ
- Cengiz Acartürk: Yapay Zekânın İş Yapma Biçimleri
- Cem Bozşahin: Yapay Zekâ Doğal Makine
- Çağatay Topal: Yapay Zekânın Toplumsal Gerçekliği: Sosyolojik Bir Çerçeve

 

15:15-17:15 (KKM-D Salonu) | Sosyolojik Alan Çalışmaları
- Ali Ergur: Teknoloji-Ustalık Eklemlenmesi: Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri
- Gül Çorbacıoğlu: Bir Çatışma ve Müzakere Alanı Olarak Tıp Teknolojileri ve Hekim Bağımsızlığı İlişkisi
- Gülşah Başkavak & Sibel Kalaycıoğlu: Cerrahlık Zanaatı, Teknoloji ve Piyasalaşma: İstanbul’da Cerrah Tipolojisi
- Başak Bozkurt: Bilişim Sektöründe Emek: İstanbul’da Niteliksel Bir Araştırmadan Notlar

 

6.4.2017 Perşembe 10:00-12:00 (KKM-D Salonu) | Teknoloji ve Felsefe
- Mihrican Zorlu: Sermaye Sınıfının Emek Denetiminin ve İşçi Sınıfı Direnişinin Bir Aracı Olarak Teknoloji
- Zeliha Burcu Yılmaz: Kültür Endüstrisi ve Teknolojinin İdeolojik Eleştirisi
- Emrah Günok: Heidegger’in Teknoloji Yorumu ve Bu Yorumun Sınırları

 

13:00-15:00 (KKM-D Salonu) | Teknoloji ve Felsefe II
- Ömer Faik Anlı: Bilim: Aydınlanmanın Diyalektiği ve Heidegger
- Zeynep İrem Özatay: Teknoloji Çağında Sanatın Yeniden Üretilebilirliği: Heidegger ve Benjamin
- Ertuğrul Rufayi Turan: Tekno-Kapitalizm: Zamanın Pazarlanma Öyküsü

 

15:15-17:15 (KKM-D Salonu) | Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikaları
- Semih Akçomak: Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikalarının Evrimi
- Erkan Erdil: 1980 Sonrası Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası
- M. Teoman Pamukçu: Sermayenin Küreselleşmesi ve Ar-Ge Faaliyetleri: Türkiye'de Çok Uluslu Şirketler
- Ergun Türkcan: TÜBİTAK Nasıl Doğdu ve Öldü?: Bazı Hatıralar

 

7.4.2017 Cuma 13:00-15:00 (KKM-A Salonu) | Teknoloji, Sanat, Oyun
- Veli Şafak Uysal: Hatasız Mimarlık Olmaz: Modern Çağın Deneyime Veda Teknolojisi Olarak Mimarlık
- Emek Barış Kepenek: Oyun Ciddi Bir İştir: Dijital Oyunlara Sosyoekonomik Bir Bakış

-Nedim Karakayalı: Yeni Dostlarımız: Algoritmalar ve Tavsiye Sistemleri

 

15:15-17:15 (KKM-A Salonu) | Teknoloji, Toplum, Siyaset: Dijitalleşmeye Dair Eleştirel Yaklaşımlar
- Funda Başaran Özdemir: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Söylemi: Kavramsal Bir Giriş
- Hakan Yüksel: Toplumsal Eşitlik Bağlamında Enformasyon ve İletişim Teknolojilerine Bir Bakış
- Banu Durdağ: Özgürleşim mi, Otoriterleşme mi? İletişim Teknolojilerinin Antagonist Niteliği
- Aylin Aydoğan: Teknoloji ve “Yeni” İletişim Ortamı: Alternatif Medyanın Sınırlılıkları