Department of Sociology


ODTÜ Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Pozisyonu Nihai Değerlendirme Sonuçları Hk.

9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Temmuz 2021 tarih ve 31528 numaralı Resmi Gazetede ilan edilen bir adet Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran 24 adaydan 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazanan 10 (on) adayın 2 Ağustos 2021 tarihinde girdikleri yazılı giriş sınavı, ALES, yabancı dil sınavı, mezuniyet ortalaması esaslarına göre yapılan değerlendirmesi bağlantıdaki gibidir.