Department of Sociology


Sevgili Üniversite Adayları ODTÜ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ'NE HOŞGELDİNİZ

Sosyoloji ve Bölümümüz Hakkında:


Sosyoloji, toplumsal gerçekliği, değişim süreci içinde inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı temel bir bilim dalıdır. Sosyoloji, günümüzde toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişmelere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Bu nedenle sosyoloji aileden ekonomik faaliyete, kırsal topluluklardan metropolitan merkezlere, bireyin yakın toplumsal çevresinden kamusal alanın anonim ilişkilerine, özel amaçlı toplumsal kuruluşlardan devletin bürokratik örgütlenmelerine kadar geniş bir olgular ve kurumlar yelpazesindeki yapılaşma ve yapı değişikliklerini incelemektedir. Disiplinin uygulamalı yönünü oluşturan araştırma faaliyetine devlet ve özel kuruluşlarca duyulan talepte görülen çarpıcı artış da sosyolojinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.


ODTÜ Sosyoloji Bölümü, ülkemizdeki sosyolojik bilgi üretimine önemli katkıları olan deneyimli hocalarının yanı sıra, aynı derecede üretken ve dinamik genç öğretim üyelerinin katkılarıyla temel sosyoloji disiplini ve sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası çalışmalarda ülkemizin önde gelen sosyoloji bölümlerinden biri olmuştur. Bölümde 20’ye yakın tam zamanlı öğretim elemanı ve 40’a yakın araştırma görevlisi ile sürdürülen eğitim, ziyaretçi öğretim üyesi olarak bölümümüze gelen yerli ve yabancı akademisyenlerle de desteklenmektedir. Sosyoloji Bölümü lisans düzeyinde yılda 70’e yakın mezun vermektedir. Sosyoloji Bölümü’nde halen 300’ün üzerinde lisans, 200’ün üzerinde lisansüstü ve doktora öğrencisi eğitim almaktadır. Sosyoloji eğitimi sırasında öğretilen farklı yöntem ve analiz teknikleri lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencillen ihtiyaçlarına göre düzenlenerek, öğrencilerin teorik donanımları kadar, saha çalışmalarında da akademik becerilerinin geliştirilmesine özel bir önem verilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılımın onaylanması ile birlikte, 2002 yılından bu yana, bölümümüz öğretim üyeleri birçok Avrupa Birliği ve uluslar arası projede esas ortak ve/veya proje değerlendirmecisi olarak görev almıştır. Bölümümüzün halen Avrupa'daki birçok saygın üniversite ile Erasmus ve öğrenci değişim antlaşması bulunmaktadır. 


Bölümde bugüne kadar yürütülmüş olan ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin bazıları şunlardır: Türkiye'de Sosyal Yapı ve Kültür İlişkileri; Türkiye'de Yapısal Değişimler; Meslek ve Aile Yapılarında Değişmeler ve Göç; Türkiye'nin Toplumsal Sorunları; Oy Verme Davranışını Etkileyen Faktörler; Sanayileşme ve Toplumsal Değişme; Türkiye'de Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik; Aile İçi Şiddet; Türkiye ve Türk Cumhuriyetler Toplumsal Yapı Karşılaştırmaları; Kırdan Kente ve Uluslararası Göç ve Nüfus Değişimleri; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet; Kuşaklar arası Transferler ve Dayanışma; Suç ve Güvenlik Araştırmaları; Gençlik; Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm; Kent Kültür; Türkiye'de Sözlü ve Yazılı Basın, İletişim ve Sinema üzerine Sosyolojik Çalışmalar; Gecekondularda Sosyo-kültürel Değişim, Enformel Sektörde İş ve İstihdam; Sağlık ve Sağlık Hizmetleri; Türkiye'de Yoksulluğun Bileşenleri; Küreselleşme ve Yerellik; Türkiye’nin Modernleşme Dinamikleri; Türkiye'de Sivil Toplum İnisiyatifleri; Depremlerin Sosyo-ekonomik Etkileri; Din ve İnanç Sistemlerinde Farklılıklar; Orientalizm Çalışmaları ve Siyasi Kimlik Çalışmaları. Bu araştırma projeleri bölümdeki ilgili öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri tarafından yürütülmektedir.

 

Ayrıca Sosyoloji Bölümü T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Kalkınma Bakanlığı, TKV, KSSG Müdürlüğü, UNICEF, Nüfus Konseyi bünyesindeki Orta Doğu Araştırma Ödülleri (MEAWARDS), Ford Vakfı ve Frederich Ebert Vakfı, WHO, Birleşmiş Milletler. Dünya Bankası, ILO gibi yerli ve yabancı kuruluşlarla sosyolojik araştırma projeleri yürütmüş ve yürütmektedir.

 

İş Olanakları 

 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunları, yerel ve küresel düzeyde hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde geniş bir yelpaze içinde iş bulabilmektedir. Türkiye’deki sosyoloji bölümlerinin hemen hemen hepsinde ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almış öğretim elemanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ABD, İngiltere ve Almanya gibi Batı ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun öğretim elemanları ve araştırmacılar çalışmaktadır. ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunları kamu kuruluşları olarak devlet bankaları, Türkiye İstatistik Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'na uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak görev yapmaktadır. Özel kuruluşlarda ise; özel bankalarda, reklam ve pazarlama şirketlerinde, büyük holdinglerin insan kaynakları birimlerinde ve araştırma şirketlerinde çalışabilmektedirler.