Department of Sociology


Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumları

I: Günümüzde Bilgi ve Üniversite (2012)

Program


II: Üretim/Bilgi/Sanat (2013)

Program


III: Kent,Mekan,Politika (2014)

Program

Video

 

IV: Bilimlerde Kuram ve Deneyim (2015)

Program

Video
 

V: Üniversite ve Toplum (2016)

Program

Video

 

VI: Teknolojilere Dair Sorular (2017)

Program

Video

 

VII: Tarihsellik/Toplumsallık (2018)

Program

Video

 

VIII: Zamana Dair (2019)

Program

Video