Department of Sociology


Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu IV: Bilimlerde Kuram ve Deneyim1-3 Nisan 2015 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu
1.4.2015


13.00-15.00 Açılış Konuşması

İlhan Tekeli – Siyaset ve Piyasanın Bilimsel Bilgi Alanına Araçsal Müdahalesi, Kuram ve Deneyim İlişkisini Nasıl Etkiliyor?

 

15.15-17.15 Bilimsel Nesne İnşasında Özne ve Deneyim Sorunsalı

Oturum Başkanı: Güçlü Ateşoğlu

Saffet Murat Tura – Nöro-biyolojik Bilgi-Fenomenolojik Bilgi: Psikiyatride 1. Şahıs-3. Şahıs Problemi

Faruk Gençöz – Klinik Psikolojide Arzunun “O” Belirsiz Nesnesi

Ozan Erözden – Nörobilim, Hukuk ve Paradigma(lar)

 

2.4.2015


10.00-12.00 Hakikat İddiasının Zayıflamasına Dair

Oturum Başkanı: Hasan Bülent Gözkan

Burak Yedierler – Bir Fizikçi Gözüyle Hakikat ve Gerçeklik

Akın Akdağ – Kimya ile Simya arasındaki ince çizgi

Samet Bağçe – Bilimsel Teoriler ve Bilimsel Realizm: İnstrumentalizm Tartışmasına Dair

 

13.00-15.00 Bilimin Patikaları Üzerine Tartışmalar

Oturum Başkanı: Erdoğan Yıldırım

Sanem Güvenç-Salgırlı – Saçaklanan ve Yerelleşen Bilim: Yeni Bilim Tarihi Çalışmalarının Sınırları ve İmkânları

Vefa Saygın Öğütle – Bilim Sosyolojisinde Temel Güzergâhlar ve Tartışma Noktaları

Kerem Cankoçak – Toplum Bilimleri ile Doğa Bilimleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

 

15.15-17.15 Doğa Bilimlerinde Nesne-Araştırmacı İlişkisi, Sosyal Bilimlere Köprüler

Oturum Başkanı: Ali Ergur

Meral Tosun – Cebirleştirmek-Geometrikleştirmek

Nuray Özgülnar – Tıp Alanında Nesne-Araştırmacı İlişkisi

Beno Kuryel – Doğa Bilimlerinin Felsefeden Kopuşu: Düşüncenin Çizgiselleşmesi

Ali Ergur – Sosyal Bilimlerin Doğa Bilimi Uçbeyleri: Simondon, Virilio, Latour

 

3.4.2015


10.00-12.00 Deneyim Sorunsalı

Oturum Başkanı: Barış Mücen

Adile Arslan – Bilimlerde Kavram ve Pratik

Veli Şafak Uysal – Tarihin Huzursuz Balinası: Foucault’da Tarihsel A Priori Deneyim Örüntüleri

Aret Karademir – Foucault ve Cinsellik Deney(im)i Kurgusu

 

13.00-15.00 Bilimsel Pratikten Disiplinlerarası Bilgiye

Oturum Başkanı: Ayşe Gündüz-Hoşgör

Sibel Kalaycıoğlu – Disiplinlerarası Praksisten Sosyolojik Bilgiye Ulaşmak

Hafize Şebnem Düzgün – Mühendislik ve Sosyal Bilimlerin Etkileşiminden Disiplinlerarası Bilgiye

Nuray Karancı – Afet Psikolojisinden Afet Risk Yönetimine

 

15.15-17.15 İnsanbilimleri: Kuram ve Deneyim

Tansu Açık

Levent Y. Kavas

Ersan Ocak

Erdoğan Yıldırım

Event Date: 
Wed, 04/01/2015 - 13:00 - Fri, 04/03/2015 - 17:15