9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 numaralı Resmi Gazetede ilan edilen bir adet Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Göç Çalışmaları Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosu için başvurusu kabul edilen 9 adaydan 19 Ocak 2024 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazanan 3 (üç) adayın, 23 Ocak 2024 tarihinde girdikleri yazılı giriş sınavı, ALES, yabancı dil sınavı, mezuniyet ortalaması esaslarına göre yapılan değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

Sonuclara ulasmak icin baglantiyi kullanabilirsiniz: https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=1126

SONUÇ VE KARARLAR

1. Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, her bir adayın elde ettiği toplam puanlar en yüksekten en düşüğe göre sıralandığında; en yüksek toplam puanı alan birinci sıradaki adayın asil olarak araştırma görevlisi pozisyonuna önerilmesine ve ikinci sırada bulunan adayın yedek olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

2. Bu sonucun 26 Ocak 2024 tarihinde ilan edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

****Birinci sırada yer alan adayın ODTÜ Sosyoloji Bölümü sekreterliği ile iletişime geçmesi gerekmektedir.


Last Updated:
26/01/2024 - 10:19