YÖK ve ODTÜ Senatosu kararları doğrultusunda 2022-2023 Öğretim Yılı Sonbahar Döneminde aşağıdaki derslerin çevrimiçi yürütülmesine karar verilmiştir.

Lisans:

SOC 305 Sociology of Family

SOC 427 Social Analysis of Race, Ethnicity, and Society

SOC 497 The Secularization Debate: Comparative Perspectives and Case Studies

Lisansüstü:

SOC 529 Migration and Ethnicity in Eurasian Societies

SOC 531 Social and Political Issues in Turkey


Last Updated:
13/10/2022 - 12:40