Last Updated:
07/12/2022 - 11:57

XI: Zaman ve Bellek (2022)

Program

VIII: Zamana Dair (2019)

Program

Video

VII: Tarihsellik/Toplumsallık (2018)

Program

Video

VI: Teknolojilere Dair Sorular (2017)

Program

Video

V: Üniversite ve Toplum (2016)

Program

Video

IV: Bilimlerde Kuram ve Deneyim (2015)

Program

Video 

III: Kent,Mekan,Politika (2014)

Program

Video

II: Üretim/Bilgi/Sanat (2013)

Program

I: Günümüzde Bilgi ve Üniversite (2012)

Program