1-2-3 Haziran, 2022

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, D Salonu

ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

 

1.Haziran Çarşamba

13:00 Açılış Konuşması: Ayşe Saktanber

13:15-15:15 Oturum 1

Tarihsel Hafıza ve Toplumsal/Kültürel Bellek

Oturum Başkanı: Erdoğan Yıldırım

Oktay Özel, Osmanlının Tarihsel Hafıza Politika ve Pratikleri Üzerine

Özgür Taburoğlu, Hatırlama Biçimleri: Proust,Karasu

Levent Kavas, O zaman o zaman değil o zaman

Tansu Açık, Kültürel Bellek Üzerine Bir Araştırma Tasarısı

 15:30-17:30 Oturum 2

Tarih, Zaman, Toplum ve Bellek

Oturum Başkanı: Recep Boztemur

Simge Zobu, “Tarihsel” Zaman ya da “Tarih ve Zaman”

Oğuzhan Doğar, İkinci Meşrutiyet Döneminde Alaturka/Alafranga Saat Tartışmaları ve Modernizasyon

N. Ege Keklik, ‘’Tacirin Zamanı’’ Nasıl Evrenselleşti?: Feodalizmden Kapitalizme Geçişte Gündelik Hayatın Yeniden Örgütlenmesi ve Zaman-Disiplini Kavramı

R. Aslıhan Aksoy Sheridan, 17. Yüzyıl Sonu Osmanlı Toplumsal Belleğini Yansıtan Bir Gelecek Tahayyülü: Bahrü’l-Mükâşefe

2.Haziran Perşembe

13:00-15:00 Oturum 3

Toplumsal Cinsiyet ve Bellek

Oturum Başkanı: Fatma Umut Beşpınar

Başak Şahin Acar, Otobiyografik Bellek Gelişiminde Kuşaklar Arası Benzerlik ve Farklılıklar: Aynı Ailenin Kadınlarının Hayattaki İlk Anıları

Zeynep Beşpınar, Kadınların Tanıklığında 68'i Hatırlamak

Fatma Umut Beşpınar, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Hatırlama

15:15-17:15 Oturum 4

Belleğe dair Sosyolojik Tahayyüller

Oturum Başkanı: Hayriye Erbaş

Serhat Toker, Ölüm ve Telef Olmak: Tarihdışının, Bilinçdışının ve İmkansızın Toplumsal Deneyim Perspektifinden Ufku

Gönül Ezgi Akgüloğlu, ‘Haddinden fazla’ beden olmak: Alzheimer, yaş almak ve modern öznelliğin kırılganlığı

Sibel Bekiroğlu, Helga Rittersberger-Tılıç, Çağıran Mekanlar, Enkazlaşan Bellek

Hayriye Erbaş, Ceyhun Atuf Kansu Şiiri Üzerinden Zamana Tanık Olmak

 3. Haziran Cuma

10.00-12:00 Oturum 5

Öykü, Bellek, Tanıklık

Oturum Başkanı: Kurtul Gülenç

e. Murat Çelik, Belleğin Öyküleri: Doğru Öykü Hangisi?

Gülben Salman, Tanıklık Bir Bellek Becerisi Midir?

Serhat Celal Birdal, Bellek Neyi Kurtarır?: Türkiye Solunun Anılarla İmtihanı

Soner Soysal, Nietzsche'de Yaşam ve Bilmenin Olanağı Olarak Unutma

13:00-15:00 Oturum 6

Zamanın Felsefi İzlekleri

Oturum Başkanı: Ertuğrul R. Turan

Ertuğrul R. Turan, Thomas Pynchon'ın Zaman Anlayışı

Nebil Reyhani, Kant'a Göre "Her Şeyin Sonu" : 1794 Tarihli Makalenin Tarihsel Arka Planı ve Kantçı Felsefe İçindeki Yeri.

Ertan Kardeş, Politik olanın Güncelliği

15:15-17:15 Oturum 7

Nalbantoğlu'nun Tereke'si: Politik İktisadın Eleştirisi Üzerine Berkeley Dersleri

Oturum Başkanı: Güçlü Ateşoğlu

Korkut Boratav

Ahmet Alpay Dikmen

Ceyhun Gürkan


Last Updated:
01/07/2022 - 15:25